Sanastoa ja käsitteitä

Tällä sivulla käydään läpi kryptomaailmassa viliseviä termejä ja käsitteitä. Monet niistä ovat tärkeitä tietää, sillä ne ovat keskeisiä kryptovaluuttoihin liittyvän teknologian ymmärtämisen tai kryptovaluuttapörssissä tehtävän kaupankäynnin osalta.

Uuden teknologian syntyessä tulee paljon uusia termejä, joita voi olla hankala käsittää ja hankala yhdistää mihinkään aiemmin oppimaansa. Sama on varmasti ollut aina historian saatossa, kun uutta teknologiaa on syntynyt.

Voisi helposti kuvitella, että ihmiskunnan siirtyessä käyttämään liikkumisvälineenä autoja hevoskyydin sijaan, ovat alkuvaiheessa autoihin liittyvät termit olleet suurimmalle osalle hankalia käsittää. Otetaan esille vaikka vaihteisto, mäntä ja pakoputki. Tuolloin oudoilta kuulostaneet osat ovat nykyisin monille tuttuja käsitteitä. Sama pätee kryptomaailmaan. Nyt oudoilta kuulostavat käsitteet tulevat tutummiksi kryptovaluuttojen yleistymisen myötä. Joiltakin osin tässä maailmassa viliseviä termejä kuten lohkoketju, älysopimus tai dApp voisi verrata aiemmin mainittuihin auton osiin.

Kryptomaailman termien lisäksi tällä sivulla tuodaan esiin myös pörssimaailmaan liittyviä käsitteitä, koska ne ovat keskeisiä kryptovaluuttakauppaa käyvien osalta.

2 Factor Authentication (2FA)
Kaksivaiheinen käyttäjän todennus, jota käytetään suurimmassa osassa kryptovaluuttapörssejä. Sisäänkirjautumiseen ei riitä pelkkä salasana, vaan lisäksi vaaditaan koodi, jonka saa sovelluksen kautta. Puhelimeen on saatavilla mm. Authy-niminen sovellus tai vaihtoehtoisesti Google Authenticator.

Airdrop
Airdrop on tapa jakaa kryptovaluuttaa käyttäjille. Käyttäjä voi saada kolikoita ilmaiseksi tai vastineeksi pienestä tehtävästä esim. twiitin lähettämisestä tai uutiskirjeen tilaamisesta.

AML (Anti-Money Laundering )
Lyhenne rahanpesuntorjunnasta. Nykyisin varsin yleisesti käytössä kryptopörsseissä. Yhdessä KYC-säännöksen kanssa tavoitteena on estää laittoman rahan muuntaminen lailliseksi rahaksi.

Bear
Karhumarkkinalla tarkoitetaan laskevaa markkinaa. Kryptopörssissä se tarkoittaa jonkin kryptovaluutan arvon alenemista. Tavanomaisessa pörssissä se voisi tarkoittaa jonkin yrityksen tai vaikka raaka-aineen arvon alenemista. Muistisääntönä toimii karhun kynnet, jotka osoittavat alaspäin.

Bear flag
Tällä tarkoitetaan indikaatiota hinnan muutoksesta alaspäin.

Bear trap
Termillä tarkoitetaan tilannetta, jossa pörssin hintakaaviosta voi saada käsityksen tulossa olevasta laskevasta trendistä. Tämän seurauksena sijoittaja voi myydä kaupankäyntivälineensä lyhyeksi, mutta hinta lähteekin ylös. Tähän ”ansaan” jouduttuaan sijoittaja menettää varojaan.

Bull
Härkämarkkina tarkoittaa pörssissä nousevaa markkinaa. Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan siis jonkin kryptovaluutan arvon nousua. Tavanomaisessa pörssissä se voisi tarkoittaa vaikkapa jonkun yrityksen osakkeen arvon kasvua. Hyvä muistisääntö on härän sarvet, jotka osoittavat ylöspäin.

Bull flag
Vastakohta bear flagille eli hinta näyttäisi muuttuvan ylöspäin.

Bull trap
Laskevan markkinatrendin aikana tuleva väärä signaali, jonka vuoksi sijoittaja voi tulkita markkinan kääntyvän nousevaksi. Ostaessaan kaupankäyntivälinettä (esim. kryptovaluuttaa) hän joutuu ”ansaan”, sillä markkina jatkaakin nousun jälkeen alaspäin.

CDBC (Central Bank Digital Currency)
Keskuspankin liikkeelle laskema digitaalinen valuutta, joka on fiat-valuutan digitaalinen muoto. Toisin kuin Bitcoin tai muut kryptovaluutat, tämän tyyppisen valuutan perustana ei ole hajautettu lohkoketju, vaan valuuta hallinta on keskitetty yhden instituution käsiin.

Coin
Yleisesti kryptovaluutoista puhuttaessa tarkoitetaan coineja tai tokeneita. Coin on varsinaisesti maksamiseen suunniteltu kryptovaluutta, kun token taas on kryptovaluutta, johon voidaan ohjelmoida maksamisen lisäksi muitakin toiminnallisuuksia tai ominaisuuksia. Token toimii yleensä vain tietyn lohkoketjun sisällä. Kolikoilla puolestaan on oma lohkoketju (Bitcoin, Litecoin, Monero).

DAO (Decentralized Autonomous Organizations)
Hajautettu itsenäinen organisaatio, joka toimii automaattisesti ja itsenäisesti ilman ihmisen osallisuutta. Toiminnot suoritetaan automaattisesti älysopimusten avulla.

Dapp (Decentralized Application)
Dappilla tarkoitetaan hajautettua ohjelmaa, jonka avulla voi käyttää älysopimuksia ja lohkoketjua. Useimmat Dappit käyttävät Ethereumin lohkoketjua. Ethereumissa käytetään sen omaa Solidity-nimistä ohjelmointikieltä. Dappeja voi luoda myös yleisesti käytössä olevilla ohjelmointikielillä, kuten JavaScript, PHP tai C#.

Dead Cat Bounce
Vapaasti suomennettuna kuolleen kissan pomppu on pörssikauppaan liittyvä termi, jolla tarkoitetaan lyhytkestoista hinnan korjausta ennen suurempaa romahdusta.

DeFi (Decentralized Finance)
Lohkoketjutekniikkaa käyttävä uudenlainen rahoitukseen liittyvä ekosysteemi, joka käsittää mm. rahoitukseen liittyviä työkaluja, sovelluksia ja palveluita.

DEX (Decentralized Exchange)
Hajautettu pörssi, jossa käyttäjät voivat tehdä kauppaa kryptovaluutoilla ilman kolmatta osapuolta. Yleensä toiminnan pohjana on älysopimus.

Dildo
Käsite viittaa kryptovaluutan nopeaan hinnan nousuun. Pörssikaavion kynttiläkuvaajassa (candelstick) nopea hinnan nousu näkyy korkeana tolppana. Ilmiö on saanut nimen dildo.

Dip
Dildolle vastakkainen tapahtuma eli kaupankäyntivälineen hinta laskee äkillisesti.

DYOR (Do Your Own Research)
Kehoittaa käyttäjää tutkimaan asiaa itsenäisesti ennen päätöksen tekoa.

ERC-20
Tällä tarkoitetaan Ethereum-lohkoketjussa olevia tokeneita, joita myös suurin osa Ethereum-lompakoista tukee.

Fiat
Yleisesti käytössä olevat keskuspankkien liikkeelle laskemat valuutat, kuten USD, JPY, EUR.

FOMO (Fear Of Missing Out)
Tarkoittaa pelkoa jäädä hyötymättä nopeasti nousevista kurssihinnoista.

Fork
Fork on kryptovaluutan ohjelmistopäivitys, jossa vanhan valuutan pohjalta syntyy uusi valuutta.
Hard fork: Täysin uusi valuutta
Soft fork: Uusi valuutta, joka on yhteensopiva entisen kanssa.

FUD (Fear, Uncertainty & Doubt)
Markkinoilla ilmenevä pelko, joka saattaa käynnistää paniikkikäyttäytymisen ja nopean kurssilaskun. Taustalla voi olla esim. poliittisia päätöksiä, luonnonilmiöitä tai vaikkapa valeuutisia.

Gas
Gasia käytetään Ethereum-lohkoketjussa transaktioiden tekemiseen. Gas annetaan korvaukseksi louhijoille. Mitä enemmän gasia louhijoille tarjotaan, sitä enemmän louhijoita osallistuu transaktion toteuttamiseen. Näin ollen transaktion toteutus tapahtuu nopeammin.

Genesis block
Kryptovaluutan lohkoketjun ensimmäinen lohko.

Hodl
Oikeammin hold eli suomeksi pitää. Tällä tarkoitetaan pörssisijoituksen pitämistä kurssiheilahtelusta huolimatta.

ICO (Initial Coin Offering)
Startup-vaiheessa oleva kryptovaluuttaprojekti tarjoaa mahdollisuutta sijoittaa projektiin. Tämä on monesti riskisijoitusmahdollisuus, jossa osallistujille tarjotaan projektin coineja tai tokeneita ale-hinnalla. Näissä tapahtuu myös huijauksia!

KYC (Know Your Customer)
Säännös, jonka tarkoituksena on ehkäistä rahanpesua. Tätä – tunne asiakkaasi – säännöstä noudattavat useimmat kryptovaluuttapörssit ja siksi ne pyytävätkin asiakkailtaan henkilötodistuksen rekisteröimisvaiheessa.

Lompakko (Wallet)
Kryptovaluuttojen säilyttämiseen tarkoitettu palvelu, fyysinen laite tai vaikkapa pelkkä A4-paperi. Varojen säilyttäminen on turvallisempaa lompakossa kuin kryptovaluuttapörssissä. Lompakkoon liittyy aina kaksi avainta. Julkinen avain ja privaattiavain. Näistä privaattiavain on pidettävä visusti omana tietona, sillä sen avulla todennetaan lompakon omistajuus. Tästä linkistä löydät tarkempaa tietoa lompakoista.

Louhinta (Mining)
Kyseessä on prosessi jolla ylläpidetään lohkoketjua ja vahvistetaan siinä tapahtuvat transaktiot. Louhintaan käytetään tietokoneen prosessorin tai näytönohjaimen laskentatehoa. Vaativimpiin louhintoihin, kuten Bitcoin, tarvitaan paljon tehokkaampaa laitteistoa. Louhintaprosessi kuluttaa usein paljon sähköä.

Node
Tietokone, joka osallistuu lohkoketjun ylläpitoon.

Privacy coin
Yksityisyyteen panostava kryptovaluutta, jonka fokus on turvata käyttäjän anonymiteetti.

Private key (Privaattiavain)
Numeroista ja kirjaimista koostuva rimpsu, joka vastaa tiettyä julkista avainta. Privaattiavainta käytetään varojen hallintaan, jotka on merkattu sitä vastaavalle julkiselle avaimelle. Julkinen avain on sama kuin lompakon osoite. Toisin sanoen, privaattiavain on ”koodi”, jolla todennetaan lompakon omistus ja jolla saa lompakon hallintaansa. Privaattiavain on pidettävä vain omana tietona.

Public key (Julkinen avain)
Kuten privaattiavainkin, julkinen avain koostuu numeroista ja kirjaimista. Se on osoite, johon kryptovaluuttaa tai tokeneita voidaan lähettää. Tämän tiedon voi siis jakaa muiden kanssa. Jokainen joka tietää jonkun toisen tahon julkisen avaimen, näkee sinne talletetut varat, mutta ei tietenkään voi käyttää niitä. Hakuja voi tehdä mm. Blockchain-sivustolla: https://www.blockchain.com/explorer

Resistance & Support (Vastus ja tuki)
Näillä käsitteillä viitataan pörssissä kaupankäyntivälineen hinnan kehityksen eri vaiheisiin. Vastus (resistance) tarkoittaa sitä, että hinnan noustua tiettyyn pisteeseen, vastustus on niin suurta, ettei hinta nouse enää ylemmäs. Tuki puolestaan kuvastaa tilannetta, jossa hinta on laskenut jo tiettyyn pisteeseen ja ostajilta tuleva tuki pitää hinnan tukitasossa eikä se enää laske alemmas.

Satoshi (Sat)
Satoshi on Bitcoinin sadasmiljoonasosa (0,00000001). Satoshi on saanut nimensä Bitcoinin luoneen henkilön tai tahon Satoshi Nakamoton mukaan.

Shilling
Shillingissä on negatiivinen kaiku, koska sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa joku promoaa jotakin saavuttaakseen taloudellista hyötyä. Shillingillä voidaan tarkoittaa myös tilannetta, jossa joku tekee negatiivissävytteisiä syytöksiä jostakin asiasta tai henkilöstä. Kryptovaluuttojen yhteydessä kyseessä on yleensä tilanne, jossa kryptovaluuttaa promotaan, hypetetään, jotta kiinnostus sitä kohtaan kasvaisi ja sijoittajien lisääntyessä kyseisen valuutan arvo kasvaisi.

Short, Shorting (Lyhyeksi myynti)
Shortatessa sijoittaja olettaa kaupankäyntivälineen hinnan laskevan ja päättää myydä sitä. Arvon laskiessa, sijoittaja tekee voittoa, mutta arvon noustessa syntyykin tappiota. Tälle vastakohta on Long eli ostetaan ja odotetaan hinnan nousua, jolloin sijoituksen arvo kasvaa. Tämä on ehkä useimmille tutumpi ajattelutapa: Osta halvalla, myy kalliilla.

Smart Contract (Älysopimus)
Älysopimuskäsite syntyi Ethereum-lohkoketjun julkaisun myötä. Nykyisin älsysopimuksia voi käyttää muissakin lohjkoketjuissa, kuten Cardano, Qtum, Stellar, Waves ja Aeternity. Älysopimus on miellettävissä tietokoneohjelmaksi, joka toimii itsenäisesti ja automaattisesti suorittaen tietyn tapahtuman yhteydessä ennaltamäärätyt komennot. Teknologian ideana on automatisoida tapahtumia ja vähentää tarvetta kolmannen osapuolen käyttämiselle.

Tilanteita, joissa tapahtumat etenevät tietyn kaavamaisuuden mukaan, voidaan toteuttaa älysopimusten avulla. Käyttökohteita on paljon. Näitä ovat esimerkiksi asuntokauppa, matkojen ja vakuutusten myynti, autoteollisuuteen liittyvät asiat, jakeluketjujen hallinta ja lainojen myöntäminen.

Stablecoin (Vakaat kryptovaluutat)
Vakaiksi kryptovaluutoiksi kutstutaan niitä kryptovaluuttoja tai tokeneita, joiden arvo vaihtelee hyvin vähän. Yleensä vakaa valuutta pyrkii pitämään arvonsa suhteessa johonkin muuhun omaisuuteen, joka voi olla esim. Yhdysvaltain dollari tai Euro. Joidenkin stablecoinien arvo on taattu jalometalleilla, kuten kulta tai hopea. Vakuutena voi olla myös muunlainen omaisuus.

Staking (Steikkaus)
Steikkaamista harjoitetaan passiivisten palkkioiden saamiseksi. Käyttäjä lukitsee tietyn määrän kryptovaluuttaa tai tokenia tietyksi ajanjaksoksi, jona aikana niitä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen. Tätä lukittua valuutan määrää käytetään kryptovaluutan lohkoketjun uusien lohkojen luomiseen sekä lohkoketjussa tapahtuvien transaktioiden varmentamiseen. Tämä on periaatteessa yksi tapa osallistua louhintaan eli lohkoketjun ylläpitoon. Steikkauspalkkiona voi saada prosenttuaalisia tuottoja, alennettuja maksuja kaupankäyntitapahtumissa tai osallistumisoikeuksia kilpailuihin.

Token
Tietyssä lohkoketjussa toimiva kryptovaluutta, jolla voi olla erilaisia ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia. Sitä voi käyttää mm. digitaalisena valuuttana osto- ja myyntitapahtumissa, se voi sisältää omaisuusarvoa tai se voi antaa omistajalleen erilaisia oikeuksia, kuten pääsyoikeus, käyttöoikeus tai omistusoikeus. Tokeneita luokitellaan erilaisten tarkoitusten mukaan:

Utility token: Tarjoaa pääsyn myöntäjänsä tuotteeseen tai palveluun. Käytetään esim. projektien rahoittamiseen (ICO) siten, että halukkaille ostajille myydään utility tokenia, joilla he voivat projektin valmistuttua ostaa tuotteeseen käyttöoikeuden. Hinta määräytyy markkinoiden arvostuksen mukaan.

Security token: Investointi tyyppinen token, jolla sijoittaja hakee tuottoa pääomalleen. Vertautuu sijoitusmaailman rahastoihin tai ETF:iin. Security tokenin arvo muodostuu sijoituskohteena olevan osapuolen menestyksen mukaisesti.

Equity token: Edustaa kohdeyrityksen osaketta ja tavanomaisen osakkeen tapaan antaa omistus- ja äänioikeuden omistusosuuden mukaisesti. Kuten perinteistenkin osakkeiden kanssa myös tässä tokenin arvo määräytyy yrityksen menestyksen mukaan.

Transaktio
Osto- tai myyntitapahtuma, jossa kryptovaluutat vaihtavat omistajaa.

Whale (Valas)
Suursijoittaja, joka voi isolla ostosijoituksella tai myyntitapahtumalla saada aikaan suuriakin kurssimuutoksia. Nämä valaat pääsevät vaikuttamaan erityisesti pienien kryptovaluuttojen kursseihin.

Whitepaper (Kuvauspaperi)
Projektin kuvauspaperi, jossa kuvataan kaikki olennainen tiettyyn kryptovaluuttaan liittyen. Whitepaper kertoo projektin aikataulun, teknisen toteutuksen tavat, tiimiin kuuluvat henkilöt ja tokenin tai coinin arvon määrittelyn. Ennen sijoituspäätöstä johonkin kryptovaluuttaan, on syytä tutustua ensin tähän projektin kuvauspaperiin.

Älysopimus
Kts. Smart Contract.