MACD teknisen analyysin työkalu trendin muutosten ennakointiin

MACD (Moving Average Convergence Divergence) on trendin momentumia indikoiva työkalu, joka osoittaa hinnan kahden liikkuvan keskiarvon välisen suhteen. MACD lasketaan vähentämällä 26 jakson eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) 12 jakson EMA:sta.

Tuloksena saadaan MACD-viiva, jonka päälle piirretään yhdeksän päivän MACD:n EMA eli signaalilinja. Tämä yhdistelmä voi näyttää indikaation osto- tai myyntitapahtumalle. MACD-viivan ylittäessä signaalilinjansa, se indikoi hinnan mahdollista nousua, kun taas MACD-viivan mennessä signaalilinjansa alapuolelle, se indikoi hinnan mahdollista laskua.

MACD näytetään yleensä histogrammin kanssa, joka kuvaa MACD:n ja sen signaalilinjan välistä etäisyyttä. MACD:n ollessa signaalilinjan yläpuolella, histogrammi on MACD:n perusviivan yläpuolella (vihreät palkit). Mikäli MACD on signaalilinjansa alapuolella, histogrammi on MACD:n perusviivan alapuolella (punaiset palkit). MACD:n histogrammia käytetään nousu- tai laskusuuntauksien voimakkuuden tunnistamiseksi.

MACD:n kanssa käytetään usein RSI-indikaattoria (Relative Strength Index), jolla on tarkoitus osoittaa onko markkina ylimyyty tai yliostettu.
Käyttämällä näitä kahta indikaattoria markkinoista saadaan parempi käsitys.

Koska MACD ja RSI mittaavat erilaisia ​​tekijöitä, ne antavat toisinaan päinvastaisia ​​viitteitä. Esimerkiksi RSI voi näyttää yli 70 lukeman pitkään, mikä osoittaa, että markkina on yliostettu ja hinta saattaisi lähteä laskemaan. Samaan aikaan MACD voi kuitenkin osoittaa, että markkinoiden ostovoima kasvaa edelleen. Kumpikin indikaattori voi ennakoida trendimuutosta osoittamalla eroavaisuutta suhteessa hintaan. Tällöin indikaattorin suunta on päinvastainen vallitsevaan hintakehitykseen.

Kaupankäynninkohteen hinnan liikkuessa sivuttain eli trendi ei ole nouseva eikä laskeva tai ainakin se on hyvin vaisu, MACD antaa herkästi vääriä signaaleja.

MACD ylittää signaalilijansa ja samaan aikaan RSI ylittää 50. Nämä yhdeessä antavat indikaation nousevasta trendistä.

MACD alittaa signaalilijansa ja samaan aikaan RSI alittaa 50. Nämä yhdeessä antavat indikaation laskevasta trendistä.