Bitcoin – ensimmäinen kryptovaluutta

Bitcoin (BTC) on avoimeen lähdekoodiin ja hajautettuun lohkoketju-nimiseen teknologiaan perustuva kryptovaluutta. Sen loi vuonna 2008 Satoshi Nakamoto -nimimerkkiä käyttänyt henkilö tai ryhmä. Bitcoinit laskettiin liikkeelle tammikuussa 2009. Suurimmillaan sen arvo oli 9.2.2021, kun arvo nousi 48216 Yhdysvaltain dollariin. Järjestelmän kuvauspaperi (whitepaper) on luettavissa suomenkielisenä tästä linkistä.

Bitcoinin syntymiseen vaikutti silloinen talouskriisi, johon pankeilla ja valtioiden harjoittamalla politiikalla uskottiin olevan vaikutusta. Ensisijaisena tavoitteena Bitcoinin luomisessa olikin luoda täysin instituutioista riippumaton virtuaalinen maksuväline.

Lohkoketjun ansiosta Bitcoinia, kuten muitakin kryptovaluuttoja, voidaan käyttää maksutapahtumissa ilman pankkeja tai muita välikäsiä. Siirrot tapahtuvat käyttäjältä käyttäjälle ja ne ovat nopeampia ja edullisempia kuin perinteisessä rahajärjestelmässä. Itse lohkoketju toimii hajautettuna tietokantana, tilikirjana, jonne kirjataan kaikki Bitcoin-siirrot ja kaikkien Bitcoin-lompakoiden tiedot. Hajautetun tietokannan ansiosta mikään yksittäinen taho ei kontrolloi tietoja.

Perinteisessä rahajärjestelmässä käyttäjä on sidoksissa pankin tekemiin päätöksiin. Tämä voi omalta osaltaan vaarantaa yksilön määräämisoikeuden omaisuuteensa, sillä tilitietosi ovat pankin hallintaan keskitetyssä tietokannassa, johon sillä on täysi kontrolli. Tämä mahdollistaa sen, että pankki voi kieltäytyä suorittamasta toimeksi antamaasi maksua tai se voi vaikkapa estää pääsyn tilillesi. Bitcoinin perusideana onkin antaa yksilölle täysi määräämisoikeus omiin rahoihinsa, ilman pelkoa kolmannen osapuolen päätöksistä.

Bitcoinien enimmäismäärä on ennalta asetettu. Maksimissaan Bitcoinien kokonaismäärä tulee olemaan 21 miljoonaa kappaletta. Niiden määrää ei voi manipuloida poliittisin tai millään muillakaan keinoin. Rahan määrän mielivaltaisen lisäämisen mahdottomuus pidättelee myös inflaation syntymistä. Sijoitusammattilaisten keskuudessa Bitcoinia on sanottukin ”digitaaliseksi kullaksi”. Bitcoinin arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Nykyisin Bitcoinista on tullut varsin laajasti hyväksytty ja käytetty valuutta erityisesti internetissä tehtävien ostosten maksamisessa. Myös reaalimaailman puolella on jatkuvasti kasvava joukko yrityksiä, jotka hyväksyvät Bitcoinin maksuvälineenä.

Sijoituskohteena Bitcoin on ollut yleistä kiinnostusta herättävä jo vuosien ajan. Sen arvon heilahtelusta johtuen on kuitenkin hyvä tiedostaa sen riskipitoisuus sijoituskohteena.

Vuoden 2017 aikana Bitcoinista haarautuivat Bitcoin Cash ja Bitcoin Gold. Näistä Bitcoin Cash on markkina-arvoltaan yksi kryptovaluuttojen suurimpia, sen ollessa sijalle kuusi tämän artikkelin kirjoitushetkellä joulukuussa 2020. Bitcoin Gold on puolestaan sijalla 85.