Parabolinen SAR ilmaisee hinnan liikkumissuuntaa sekä ennakoi osto- ja myyntihetkiä. Kaaviossa indikaattori näkyy sarjana pisteitä, jotka on sijoitettu joko hintapalkkien ylä- tai alapuolelle. Hinnan alapuolella olevat pisteet tulkitaan nousevaksi trendiksi ja vastaavasti hinnan yläpuolella olevat pisteet laskevaksi trendiksi. Pisteiden paikan vaihtuessa ylhäältä alas tai alhaalta ylös voi tulkita mahdollieksi trendin muutokseksi.

Hinnan noustessa myös pisteet nousevat. Ensin hitaasti ja myöhemmässä vaiheessa trendin mukana kiihtyen. SAR alkaa liikkua hieman nopeammin trendin kehittyessä ja pisteet saavat lopulta kiinni hinnasta.

Sivuttain liikkuvan tai epävakaan markkinan aikana SAR voi antaa monia vääriä signaaleja. Kuten yleensäkin myös tätä indikaattoria suositellaan käytettäväksi yhdessä muiden indikaattorien kanssa paremman kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lisäksi on hyvä tunnistaa ensin trendin suunta, jotta välttyisi virhearvioilta.

Alla olevassa kuvassa Parabolisen SAR -pisteiden sijainti vaihtuu hintapalkkien yläpuolelta alapuollle ennakoiden trendin muutosta. Tukea tulkinnalle antaa myös MACD– ja RSI-indikaattorit.