RSI – suhteellinen voima indeksi teknisen analyysin välineenä

RSI (Relative Strength Index) eli suhteellinen voimaindeksi on teknisen analyysin indikaattori, joka mittaa viimeaikaisten hintamuutosten suuruutta. Sillä arvioidaan onko kaupankäynninkohde yliostettua tai ylimyytyä. RSI näytetään viivakaaviona joka liikkuu lukemien 0-100 välillä.

RSI:n tulkinnassa arvot 70 tai enemmän osoittavat, että kaupankäynnin kohde on yliostettu ja se voi ennakoida trendin kääntymistä laskuun. RSI-luku 30 tai alle osoittaa ylimyytyä tilaa ja ennakoi puolestaan mahdollista trendin muutosta ylöspäin. RSI arvon liikkuessa yli 50 tarkoittaa ostajieen määrän olevan myyjiä suurempi. Vastaavasti lukeman painuessa 50 alle myyjien määrä on ostajia suurempi.

Vaikka 50-linjan rikkominen voi ennakoida trendin muutosta, on kuitenkin hyvä tiedostaa, että nousevan trendin aikan RSI-arvo välillä 40-90 on hyvin tyypillinen ja laskevassa trendissä arvo välillä 10-60. Nousevan trendin aikana tukitaso on välillä 40-50 ja laskevassa trendissä vastus liikkuu RSI-arvojen 50-60 välillä.

Kaupankäynninkohteen trendin tunnistaminen on tärkeää, jotta indikaattorin antamat lukemat tulevat oikein tulkituiksi. RSI tuottaa herkästi vääriä signaaleja ja siksi trendin suunta on tärkeää tiedostaa.

RSI-arvon erovaisuus hinnasta voi myös olla signaali muutoksesta. Laskevan trendin aikana kaupankäynnin kohteen alin hinta seuraavaan alempaan hintaan on laskevassa trendissä, mutta samaan aikaan RSI on käynyt ylimyydyllä alueella ja sen alin arvo suhteessa seuraavaan alimpaan arvoon on nousujohteinen. Tämä voi olla indikaatio alkavasta noususta. Nousevan trendin aikana tilanne on päinvastainen. Alla olevassa kaaviossa esimerkkitilanne Litecoin suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

RSI:n käyttämistä yksin ei suositella, vaan arvioinnin on hyvä perustua aina yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa tehtyyn arvioon. RSI:n kanssa käytetään usein MACD-indikaattoria. Lisäksi trendin arvioinnissa voi käyttää trendiviivaa. Alla olevassa kuvassa RSI ja MACD yhdessä antavat jo varmeemman käsityksen mahdollisesta trendin muutoksesta.