Trendiviivat teknisen analyysin työkaluna

Trendiviivat ovat viivoja, joita treidaajat käyttävät kaavioissa yhdistääkseen joukon hintoja. Tuloksena syntyvästä viivasta treidaaja saa käsityksen siitä mihin hinta mahdollisesti liikkuu jatkossa.

Trendiviiva vedetään hintahuippujen tai -pohjien välille ja näin saadaan esille hinnan vallitseva suunta eli trendi. Trendiviivat esittävät visuaalisesti tietylle aikajänteelle hinnan tuen (support) ja vastuksen (resistance). Nämä kuvaavat hinnan tasoja, joita trendin ei odoteta ylittävän tai alittavan.

Trendiviiva on yksi tärkeimmistä työkaluista, joita teknisessä analyysissä käytetään. Liiketoiminnan tuottavuuden tai muiden fundamentaalisten tarkastelujen sijaan sillä etsitäään hintakehityksen suuntauksia. Onkin olemassa sanonta, että trendi on ystäväsi ja sen tunnistaminen on ensimmäinen askel onnistuneen sijoituksen tekemisessä.

Trendiviivan luomiseksi hintakaaviossa on oltava vähintään kaksi pistettä. Analyysiä tehdessä voi käyttää erilaisia ​​aikatauluja, kuten minuutti tai 15 minuuttia. Pitemmällä tähtäimellä sijoitettaessa ajan voi asettaa näyttämään päivittäisiä tai viikoittaisia ​​kaavioita. Tällöin trendiviivaa ei tarvitse piirtää kovin usein. Aikataulun ollessa minuutteja trendiviivoja voi joutua säätämään useinkin. Kaiken kaikkiaan trendiviivat ovat suhteellisen helppoja käyttää.

Alla esimerkkitapaukset Bitcoin (BTC) suhteessa Tetheriin (USDT) ja alemmassa kuvassa Litecoin (LTC)  suhteessa Yhdysvaltain dollariin (USD).

Nousevan trendin tuki pettää ja trendi muuttuu laskevaksi.

Litecoinin laskeva trendi muuttuu nousevaksi vastuksen murtuessa.

On hyvä muistaa, että trendiviivan avulla ei välttämättä saa riittävän hyvää kuvaa trendin kehityksestä. Usein apuna käytetään myös muita teknisen analyysin työkaluja. Yllä olevissa kuvissa näkyy MACD ja RSI sekä Parabolic SAR. Useamman toisiaan vahvistavan signaalin avulla voi tehdä luotettavampia päätöksiä. Tosin kaikki on aina mahdollista. Fundamentaalisiin asioihin perustuvat asiat eivät näy teknisen analyysin työkaluilla. Muutoksia trendiin voi aiheuttaa jokin poliittinen päätös, luonnonmullistus tai vaikkapa jokin tekninen läpimurto.